picture-2600 (1)

De toegang is gratis*, maar we stellen een bijdrage wel erg op prijs.
Onder andere door uw bijdrage en die van medebezoekers kan de speeltuin mooi en onderhouden blijven.
Zie ook Steun de speeltuin.


Als u een eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage wilt leveren, kan dit door een willekeurig bedrag over te maken naar

Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Bankrekeningnummer NL89 RABO 0312 5950 18

* Aan groepen wordt een bedrag van €25,00 per dagdeel gevraagd.


Groepen

Ook groepen zijn van harte welkom. In overleg kunt terecht vanaf 9.30 uur. We willen graag dat groepen zich van tevoren schriftelijk of per email (gebruik hiervoor het contactformulier) aanmelden om drukte te voorkomen. Tevens vragen we aan groepen een bijdrage van €25,00 per dagdeel.


Een kinderfeestje vieren...

Natuurlijk bent u altijd van harte welkom om een kinderfeestje te komen vieren in onze speeltuin!

U kunt gebruik maken van de in de speeltuin aanwezige tafels of zelf een picknickkleed meenemen. Een tafel reserveren is niet mogelijk.
Aan ouders die besluiten het kinderfeestje van hun zoon/dochter in de speeltuin te willen vieren, wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Zie Steun de speeltuin.

Feestjes vinden plaats tijdens openingstijden, de speeltuin kan niet worden afgehuurd.