picture-2600

Word donateur


Wat leuk dat u donateur van Speeltuin Zoelmond wilt worden.
Door op de onderstaande link te klikken kunt u een machtigingsformulier downloaden, invullen en opsturen.

Download hier het machtigingsformulier.
Op het formulier kunt u een bedrag naar keuze invullen, welke dan jaarlijks wordt afgeschreven.
Iedere bijdrage is van harte welkom.


Stuur het hierboven gedownloade machtigingsformulier als bijlage (een scan van de print, welke is ingevuld en voorzien van uw handtekening) per email retour naar info@speeltuinzoelmond.nl.


Of:
Stuur het machtigingsformulier per post naar:

Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Secretariaat:
p/a mw. J. Rozendom
Dorpsstraat 46
4111 KT Zoelmond