picture-2600

Onderhoud in de speeltuin


In de speeltuin te Zoelmond is het net als in de gehele gemeente Buren de bedoeling dat het beheer in handen van een stichtingsbestuur ligt.
Zoals reeds genoemd onder het tabblad Doelstelling - ANBI wordt voor het onderhoud een beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers uit de directe omgeving."
Tweemaal per jaar wordt er in opdracht van de gemeente Buren inspectie gedaan naar de staat van de toestellen.


Naar aanleiding van het verslag hiervan worden eventuele reparaties uitgevoerd.

Het kan natuurlijk gebeuren dat er in de tussentijd iets beschadigd.
Mocht u dit opmerken, dan vragen wij u dit te melden door een contactformulier in te vullen.
Zie het tabblad contact op onze website. Melding maken via de Facebookpagina Speeltuin Zoelmond kan ook.