picture-2600

Financieel overzicht


Onze dank gaat uit naar onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Mede door hun hulp en inzet kunnen de kinderen heerlijk bij Speeltuin Zoelmond komen spelen


Hier vindt u een overzicht van onze baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar.